Учебен център

Център за професионално обучение „Лагард” към „ХСИ инвест” АД притежава лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение към МОН от 23.11.2005 г. Центърът е разположен в новопостроената сграда на „ХСИ инвест”АД (ул. „Тролейна” 6), в която се намира Шоу Рума на фирмата и ресторант Café Ole.

Кредото на нашата компания е, че успешно работи само този бизнес, който непрекъснато инвестира в обучение и повишаване квалификацията на своя персонал.

Със създаването на Центъра за професионално обучение „Лагард” ние:

  • Повишаваме квалификацията на собствения си персонал, като му предлагаме професионално обучение и кариерно развитие;
  • Организираме лицензирани курсове по професии:оператор на компютър, продавач-консултант, счетоводител, ресторантьор, камериер, готвач, сервитьор-барман, хлебар-сладкар, техник-растениевъд, озеленител;
  • Предоставяме оборудвани зали на фирми и организации, които искат да проведат обучения, семинари, курсове, конференции и др. по собствена програма;
  • Участваме в програми, реализирани с помощта на Европейския съюз

Лицензирани курсове – Лиценз 200512286

Издаден на Център за професионално обучение към “ХСИ Инвест“ АД, гр. Варна, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 09/ 23.11.2005 г.)

Предлагани професии, специалности:

1. Професия “Оператор на компютър” код 345100
1.1. Специалност “Текстообработване”, код 3451001 – първа степен на професионална квалификация.
2. Професия “Продавач – консултант”, код 341020
2.1. Специалност “Продавач – консултант”, код 3460201 – втора степен на професионална квалификация.
3. Професия “Счетоводител”, код 344010
3.1. Специалност “Счетоводство”, 3440102 – втора степен на професионална квалификация.
4. Професия “Ресторантьор”, код 811060
4.1. Специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, код 8110602 – трета степен на професионална квалификация.
4.2. Специалност “Кетеринг”, код 8110603 – трета степен на професионална квалификация.
5. Професия “Камериер”, код 811030
5.1. Специалност “Хотелиерство”, код 8110301 – първа степен на професионална квалификация.
6. Професия “Готвач”, код 811070
6.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 – втора степен на професионална квалификация.
7. Професия “Сервитьор – барман”, код 811080
7.1. Специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 – втора степен на професионална квалификация.
8. Професия “Хлебар – сладкар”, код 541030
8.1. Специалност “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 – втора степен на професионална квалификация.
9. Професия “Техник – растениевъд”, код 621010
9.1. Специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6210102 – трета степен на професионална квалификация.
10. Професия “Озеленител”, код 622020
10.1. Специалност “Цветарство”, код 6220201 – втора степен на професионална квалификация

Оферти

Центърът за професионално обучение „Лагард” разполага с две оборудвани зали.

Зала І е с капацитет 40 души. Разполага със столове с конферентни масички, преподавателско бюро, стационарна дъска, флипчарт, мултимедиен проектор.

Зала ІІ е с капацитет 12 работни места + преподавателско бюро. Снабдена е с дванадесет професионални компютъра, офис техника, интернет и флипчарт.

Центърът разполага и с уникален учебно-тренировачен комплекс за провеждане на практически занятия по професиите: готвач; сервитьор; сладкар; хлебар; барман; продавач-консултант, който също може да ползвате за Вашите професионални курсове.

Комплекс Лагард е желано място за провеждане на семинари, конференции, срещи и други събития. Бистрото към центъра със сигурност ще изберете за деловите си контакти и отмора след тежък ден. Вкусното пътешествие в бистро Café Ole е уютен пристан за забързани гастрономи.

Контакти

Тел. (+359 52) 511 801; (+359 89) 84 73 899
E-mail: feb_ltd@abv.bg